Option of IVG.1M Reactor Modernization with Partial Replacement of Process Channels.

UDC: 
621.039.51

Issue of journal:

Abstract: 

Treatments of mixed core usage including installation of not complete set of new process channels in reactor but only parts of them are stated. It is shown that partial reactor channel replacement allows reactor upgrading and enhancing its functional capabilities.

References: 
1. Fizicheskij pusk reaktora IVG1: otchet/OJe NPO «LUCh»; ruk. A.P. Aleksandrov. – Semipala- tinsk-21, 1972, – 258 s. – Inv. № 5671ss.
2. Podgotovka ispytanij vodoohlazhdaemyh sborok v petlevom ustrojstve ustanovki 300 MV. Fizicheskij pusk reaktora IVG.1M (posle rekonstrukcii): otchet o NIR/OJe NPO «LUCh»; ruk. Ju.S. Cherepnin. – Semipalatinsk-21, 1990. – 64 s. – Inv. № K-33139.
3. Zverev V.V., Kotov V.M., Prozorova I.V. Vozmozhnosti modernizacii kanal'nogo issledovatel'skogo reaktora IVG.1M/Doklad na konferencii «Kanal'nye reaktory. Problemy i reshenija» (Moskva, NIKIJeT, 19-22 oktjabrja 2004 g.).
4. Provedenie issledovanij v obosnovanie bezopasnosti jekspluatacii RU 300 MV i dorabotka proekta PU RU 300 MV: otchet o NIR/OJe NPO «LUCh»; ruk. Ju.S. Cherepnin. – Semipalatinsk-21, 1992. – 54 s. Inv. № K-33636.

For full access to information log in or register here.