The choice of locking medium of the shaft seal of main circulation pumps reactor facility with lead and lead bismuth coolants

UDC: 
621.039

Issue of journal:

Abstract: 

The paper discusses possible applications of locking media: oil, or high purity water in a rotating
shaft seal system main circulation pumps (MCP) of the main circuit with fast reactors cooled by lead
and leadbismuth coolant. The analysis was performed based on the need to optimize the operating
parameters of the seal and bearing in mind the possible impact of the medium on the locking
performance characteristics of the reactor circuit, as in normal operation and in case of emergency
admission of significant amounts of oil or condensate water from the rotating shaft seal system MCP
to the reactor circuit.

References: 
1. Beznosov A.V., Dragunov Ju.G., Rachkov V.I. Tjazhelye zhidkometallicheskie teplonositeli v atomnoj jenergetike. – M.: IzdAt, 2007, 434 s.
2. Beznosov A.V., Bokova T.A. Oborudovanie jenergeticheskih konturov s tjazhelymi zhidkometallicheskimi teplonositeljami v atomnoj jenergetike: ucheb. Posobie / A.V. Beznosov, T.A. Bokova. Nizhegorod. gos. tehn. unt im. R.E. Alekseeva. – Nizhnij Novgorod: 2012, 536 s.
3. Beznosov A.V., Dmitriev S.M., Novinskij Je.G., Zinov'ev V.B. i dr. Uvelichenie resursa torcovyh uplotnenij. Nizhnij Novgorod, NGTU. Otchet po nauchnoissledovatel'skoj rabote. Inv. №267/93 pi (02940.00.31.26), 1993.
4. Mitenkov F.M., Novinskij Je.G., Rakitin V.P., Chistjakov V.B. Razrabotka i vnedrenie vysokonadezhnyh uzlov tribosoprjazhenij dlja cirkuljatorov atomnoj jenergetiki. – M.: Tjazheloe mashinostroenie. № 9. 2004. S. 10–11.

For full access to information log in or register here.