Efficiency Criteria for High Reliability Measured Systems Structures

UDC: 
621.039.58

Issue of journal:

Author(s):

Abstract: 

To develop high reliability measured systems usually there are used procedures of structural redundancy. To estimate efficiency of such structures there is developed criteria to compare different systems. So it is possible to develop more exact system by inspection of redundant system data unit stochastic characteristics in according with developed criteria.

References: 
1. Ostreykovskij V.A., Sal'nikov N.L. Veroyatnostnoe prognozirovanie rabotosposobnosti elementov YaEU, M.: Energoatomizdat. 1990. 416 s. (in Russian)
2. Iordan G.G., Batova G.P. Adaptivnoe ustrojstvo obrabotki izbytochnoj informatsii, V sb «Priborostroenie i avtomaticheskiy kontrol'». M.: Mashinostroenie, 1978. S. 254-260. (in Russian)
3. Tikhonov V.P., Mironov M.A. Markovskie protsessy. M.: Sov. radio, 1977. 488 s.(in Russian)

For full access to information log in or register here.