Contacts

Our address: 249040, Obninsk, Kaluga region, Campus, 1. INPE, RIO; Editorial Board "Izvestia Vysshikh Uchebnykh Zawedeniy. Yadernaya Energetikas"
Tel: (48439) 70861, ip 132
Editor: ZI Snykova
Responsible editorial secretary: VL Myronovych
E-mail: rio@iate.obninsk.ru

English