Calculation-based Justification for the Algorithm of Pipelines Leak Control by Air Humidity

UDC: 
621.039.524.44:697.93

Issue of journal:

Abstract: 

Dynamic processes in thermal insulation of power plants pipelines caused by depressurization are the goal of the research. Simulation of various leaks was realized by using adapted computer code KUPOL-M developed in SSC RF IPPE.

References: 
1. PN AE G 01-011-97 (OPB-88/97). «Obshchie polozheniya obespecheniya bezopasnosti atomnykh stantsii». 1997.
2. Nuclear power plant diagnostics. Final report. Vienna, IAEA, 1999.
3. Rukovodstvo po primeneniyu kontseptsii bezopasnosti tech' pered razrusheniem k truboprovodam AEU, R-TPR-01-99. Moscow, 1999.
4. Morozov S.A., Kovtun S.N., Dvornikov P.A., Budarin A.A., Kudryaev A.A., Kondratovich F.V., Polionov V.P. Sistema vlazhnostnogo kontrolya techi (SKTV) vodyanogo teplonositelya: Preprint FEI-3080. Obninsk, GNTs RF FEI, 2006.
5. Morozov S.A., Kovtun S.N., Dvornikov P.A., Budarin A.A., Kudryaev A.A., Kondratovich F.V., Polionov V.P. Razrabotka vlazhnostnoi sistemy kontrolya techi truboprovodov VVER. Atomnaya energiya, 2007, vol. 103, no. 5, pp. 291-294.
6. Morozov S.A., Kovtun S.N., Dvornikov P.A. et al. Razrabotka sistemy vlazhnostnogo kontrolya techi vodyanogo teplonositelya. Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika, 2008, no. 2, pp. 30-35.
7. Dvornikov P.A., Kovtun S.N., Budarin A.A., Shutov S.S., Shutov P.S., Kudryaev A.A., Kondratovich F.V. Sredstva tekhnicheskogo diagnostirovaniya techei teplonositelya dlya AES s RU VVER-1000. Tez. konf. «Modernizatsiya oborudovaniya i armatury AES, TOiR, prodlenie prodolzhitel'nosti ekspluatatsii» (Varna, Bulgaria, june 17-24, 2011).
8. Efanov A.D. , Luk'yanov A.A.,Shan'gin N.N. , Zaitsev A.A., Yur'ev Yu.S., Bezlepkin V.V. Verifikatsiya konteinmentnogo koda KUPOL-M: Preprint FEI-2628. Obninsk, GNTs RF-FEI, 1997.
9. Efanov A.D. et al. Raschety nestatsionarnogo teplomassoperenosa v zashchitnykh obolochkakh s ispol'zovaniem koda KUPOL-M. Voprosy atomnoi nauki i tekhniki. Ser.: Fizika yadernykh reaktorov, 1999, no. 2, p. 96.

For full access to information log in or register here.