Boundary Resonance Effects in the Fast Reactor with the Heterogeneous Core

UDC: 
621.039.51

Issue of journal:

Abstract: 

Boundary resonance effects is considering with the application of the high-speed subgroup approximation technique employment in practical tasks for description of neutron cross-sections interactions with media nuclides nuclei in resonance part of energy for physical simulation of the fast reactor plants with the heterogeneous core.

References: 
1. Poplavskii V.M., Tsibulya A.M., Khomyakov Yu.S. et al. Aktivnaya zona i toplivnyi tsikl dlya perspektivnogo bystrogo natrievogo reaktora. Atomnaya energiya, 2010, vol. 108, no. 4, pp. 206-211.
2. Bur'evskii I.V., Eliseev V.A., Malysheva I.V. et al. Effekty reaktivnosti v aktivnykh zonakh perspektivnogo bystrogo reaktora bol'shoi moshchnosti i s razlichnymi velichinami NPER: Preprint FEI-3129. Obninsk, FEI Publ., 2008.
3. Poplavskii V.M., Zabud'ko L.M., Shkabura I.A. et al. Toplivo dlya perspektivnykh bystrykh natrievykh reaktorov – tekushchee sostoyanie i plany. Atomnaya energiya, 2010, vol. 108, no. 4, pp. 212-217.
4. Kessler G. Yadernaya energetika. Moscow, Energoatomizdat, 1986.
5. Bezborodov A.A., Klinov D.A., Kolesov V.V. et al. Makropodgruppovoe modelirovanie reaktornoi ustanovki na bystrykh neitronakh. Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika, 2009, no. 4, pp. 177-184.
6. Bezborodov A.A., Dolgov E.V., Klinov D.A. et al. Fizicheskii raschet reaktornoi ustanovki na bystrykh neitronakh s ispol'zovaniem singulyarnykh funktsii. Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika, 2010, no. 4, pp. 177-184.
7. Manturov G.N., Nikolaev M.N., Tsiboulya A.M. The ABBN-93 Group Data Library. Part 1: Nuclear Data for Calculation of Neutron and Photon Radiation Fields. INDC(CCP)-409/L, Vienna, IAEA, 1997, p. 65.
8. Troyanov M.F., Matveev V.I., Novozhilov A.I. et al. Kontseptsiya aktivnykh zon energeticheskikh reaktorov na bystrykh neitronakh; optimizatsiya fizicheskikh kharakteristik reaktora BN-1600/In Proceedings of an international symposium on fast reactor physics (Aix-en-Provence, 24-28 September, 1979). V. II, Vienna, IAEA, 1980, pp. 117-133.
9. Bobrov S.B., Danilychev A.V., Eliseev V.A. et al. Puti razvitiya bystrykh energeticheskikh reaktorov s vysokim koeffitsientom vosproizvodstva. Atomnaya energiya, 1983, vol. 54, no. 4, pp. 269-273.
10. Morozov A.G., Slesarev I.S., Kuz'minov V.V. Pogreshnosti raschetnykh modelei v issledovaniyakh neitronno-fizicheskikh kharakteristik bystrykh reaktorov s geterogennymi aktivnymi zonami. Voprosy atomnoi nauki i tekhniki. Ser. Fizika i tekhnika yadernykh reaktorov, 1983, no. 5(34), pp. 61-65.

For full access to information log in or register here.